Galeria de onoare


«Vezi Galeria de onoare

Marcel Țena

În urmă cu trei decenii, profesorul Marcel Ţena ajungea, prin concurs, redactor la Gazeta Matematică. În primii 15 ani a fost redactor principal, iar din anul 1996, redactor şef. Legăturile sale cu Gazeta sunt însă mult mai vechi. Prima menţionare, ca rezolvitori, datează din mai 1966, de pe când era elev în clasa a IX-a la Liceul nr. 2 din Giurgiu (în prezent, Colegiul Naţional ”Tudor Vianu”).

În anul 1968 i se publică prima problemă propusă (problema 9151), ca numai un an mai târziu să-i apară prima notă matematică, ”În legătură cu legile de compoziţie internă” (G.M.-B nr.11/1969). De atunci şi până astăzi s-au stâns vreo 250 de probleme şi aproximativ 40 de articole şi note matematice, domeniile de interes fiind algebra superioară şi teoria numerelor. S-a născut la 28 ianuarie 1951, în comuna Pietroşani, Judeţul Teleorman (fostul judeţ Vlaşca). Va păstra o statornică dragoste pentru locurile natale cărora le va dedica, în anul 2004, o documentată monografie: ”Istoria localităţii Pietroşani din judeţul Teleorman”, reeditată, cu completări, în anii 2007 şi 2009.

Urmează cursurile primare şi gimnaziale în comuna natală, cele liceale la Giurgiu, iar în perioada 1969 -1974 este student la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti. Aici îi are ca profesori pe Toma Albu, Mircea Becheanu, Ion Colojoară, Ion Cuculescu, Ciprian Foiaş, Silviu Guiaşu, Stere Ianuş, Viorel Iftimie, Solomon Marcus, Constantin Năstăsescu, Nicolae Popescu. După absolvire, funcţionează ca profesor la Colegiul Naţional ”Al. D. Ghica” din Alexandria (1974 -1981), la liceul ”Horia Hulubei” din Bucureşti (1981 -1990), iar din anul 1990 la Colegiul Naţional ”Sf. Sava” din Bucureşti. În anul 1983 îi apare prima carte, ”Probleme de geometrie şi trigonometrie” (în colaborare cu S. Ianuş, N. Soare şi Liliana Niculescu). Au urmat apoi, în ordine: ”Probleme din Gazeta Matematică”, Ed. Tehnică, 1984 (sub coordonarea acad. Nicolae Teodorescu), ”Teoreme de structuri algebrice”, Ed. Academiei, 1988 (coordonator C. Năstăsescu), ”Cinci teme de aritmetică superioară”, Biblioteca S.S.M.R., 1991, ”Algebra, Structuri fundamentale pentru liceu”, Ed. Corint, 1996, ”Rădăcinile unităţii”, Biblioteca S.S.M.R., 2005, şase manuale şcolare pentru toate clasele liceale, scrise singur sau în colaborare şi publicate la editurile Corint, Gil şi Art, alte culegeri de probleme. În ianuarie 1976 traduce din germană, ”raportul” lui David Hilbert, apărut în 1897 şi intitulat ”Teoria corpurilor de numere algebrice”, carte care va vedea lumina tiparului în 1998 la Editura Corint. (Să menţionăm că în lume mai există doar două traduceri ale acestei lucrări, una în franceză, apărută în 1910, alta în engleză, apărută în acelaşi an cu traducerea românească.)

În anul 1985 profesorul Marcel Ţena obţine gradul didactic în învăţământ cu lucrarea ”Polinoame ciclotomice şi corpuri ciclotomice”, sub îndrumarea profesorului Toma Albu, de la Universitatea din Bucureşti, ca apoi, în anul 2000, să obţină, cu acelaşi conducător ştiinţific, titlul de doctor în matematică cu lucrarea ”Extinderi radicale, G -Kneser, G -Cogalois”. De la tatăl său, învăţătorul Petre Ţena din Pietroşani, a prins dragoste pentru muzică în general, pentru vioară în special. A cântat în coruri de cameră sau în orchestre şi a dirijat corul liceului din Alexandria la care a fost profesor.

În anul 1995 a înfiinţat şi dirijează la Colegiul Naţional ”Sf. Sava”, Corala ”Valentin Teodorian”, cor de voci egale care se face auzit, de regulă, în ajunul Sărbătorilor Crăciunului, interpretând printre altele Legănelul lui Iisus de Valentin Teodorian, Stille Nacht de Fraz Gruber, No¨el de Adolphe Adam, iar la sfârşit Imnul Colegiului Sf. Sava de Marcel Ţena. La redacţie, parcurge cu răbdare şi înţelegere problemele şi articolele trimise de corespondenţi, şi cu scrisul său inconfundabil, aproape desuet de ordonat, rămas din alt timp, de când la ”primar” se (mai) făcea caligrafie, modifică exprimări confuze, limpezeşte idei, înlătură cuvinte de prisos. La tablă explică cu metodă, susţinând un ”discurs” matematic cursiv. Vorbeşte cu respect despre foştii săi dascăli de liceu şi universitate sau despre cei care au însemnat ceva pentru Gazeta Matematică şi pe care a avut norocul să-i cunoască. La acest sfârşit de ianuarie 2011, când redactorul şef al Gazetei Matematice, profesorul Marcel Ţena, împlineşte 60 de ani, toţi cei care-i preţuiesc munca, se adună pe acest colţ de pagină să-i ureze ”La mulţi ani!”.

Mircea Trifu, Secretar General al SSMR

Autentifică-te pe site pentru a putea lăsa un comentariu.

Comentariu:

  • Sebastian Cojocariu - 30 octombrie 2017
    Un profesor de o calitate umana remarcabila,exceptional prin amprenta personala de a transmite elevilor continuturi matematica(si nu numai!), fiind capabil de a transcende cu o usurinta deosebita de clasica bariera profesor-elev atat de cunoscuta zilelor actuale!