Istoria matematicii


«Articolele din Istoria matematicii

EVOLUŢIA MATEMATICII ŞI A ŞTIINŢEI ÎN TIMP

Data: 30 aprilie 2014  |  Autor: Prof. coordonator: Octavia Potocean, Realizatori: Yasmina Laza, Adriana Neamţu, Roxana Totorean


De-a lungul timpului, omenii s-au străduit să descopere regulile şi modelele lumii materiale, să determine calităţile obiectelor, relaţiile complexe dintre ei şi ceea ce îi inconjoară. Pe parcursul a mii de ani, societăţi din întreaga lume s-au chinuit să ajungă la o singură ştiintă deasupra tuturor celorlalte care să conţină cunoştintele necesare pentru a explica lumea în care trăiesc. Această ştiinţă este MATEMATICA. Matematicienii sunt cei ce caută reguli şi algoritmi în spatele unui haos aparent şi al unei complexităţi infinite.

În această căutare, ei folosesc descoperirile premergătorilor lor de pe întregul mapamond pentru a rescrie limba în care a fost scris universul. Acest articol intenţionează să vă fie ghid virtual într-o călătorie in timp şi spaţiu urmărind evoluţia matematicii şi amprentele sale asupra celorlalte ştiinţe sofisticate pe care le cunoaştem astăzi.

 

Cum a apărut matematica?

 

Lumea este alcătuită din şabloane şi secvenţe: ziua devine noapte, peisajele sunt în continuă schimbare. Unul dintre motivele pentru care a apărut matematica a fost nevoia de a înţelege şi explica şabloanele după care se conduce natura. Unele dintre cele mai banale concepte matematice sunt înfiripate adânc în creierul uman, fiind totodată observate şi la alte specii de animale. Pentru acestea din urmă, aprecierea distanţei la care se află hrana sau prădătorul este un factor ce face diferenţa între viaţă şi moarte. Cel care a pus împreună aceste simple concepte, le-a legat între ele, a început să numere, şi astfel a dat naştere întregului univers matematic este omul. Unele dintre cele mai vechi religve ale matematicii pe care o cunoaştem în ziua de astăzi au fost descoperite de-a lungul Nilului. Acolo condiţiile erau prielnice agriculturii, aşa că egiptenii au abandonat viaţa nomadă şi s-au stabilit in acea regiune în jurul anului 6000 i.Ch.. În perioada Egiptului Antic, era o strânsă legatură între birocraţie şi evoluţia matematicii. Pentru egipteni, cel mai important eveniment al anului era revărsarea Nilului, folosită de asemenea ca referinţă a începutului unui nou an. Pentru a pune în aplicare un asemenea calendar, egiptenii a trebuit să numere zilele dintre două inundaţii consecutive şi cele dintre două faze ale lunii. Înregistrarea principalelor caracteristici ale anotimpurilor era esenţială nu numai pentru administarea ternurilor, ci şi pentru practicile religioase. Egiptenii antici care s-au stabilit în apropierea Nilului credeau că inundaţiile se datorau Zeului Râului. În schimbul apei dădătoare de viaţă, aceştia ofereau o parte din trestie ca jertfă. Cum aşezămintele au crescut în dimensiuni, a fost nevoie de modalităţi pentru a le administra: suprafeţele de pământ a trebuit să fie măsurate; taxele calculate şi colectate. Astfel, oamenii au început să numere şi să măsoare. Aceştia au folosit propriile trupuri pentru a măsura lumea. Astfel au evoluat unităţile de măsură.

  

Sistemul de numeraţie folosit era cel decimal, motivat de numărul degetelor mâinilor. Cu toate acestea, era strecurată o carenţă majoră în rândul acestui sistem: un pai putea reprezenta doar o unitate, nu o sută sau o mie; cu toate că era posibil să se scrie “un milion” cu doar un caracter, în locul celor şapte pe care noi le folosim, pentru a scrie 999999 era nevoie de 54 de caractere. În ciuda acestui dezavantaj al sistemului de numeraţie folosit, egiptenii era brilianţi rezolvitori de probleme matematice. Înregistrate pe foi de papirus, unele descoperiri matematice ale egiptenilor au dăinuit până în ziua de astăzi. Papirusul Matematic al lui Rhind a fost descoperit în Templul Luxor şi scoate la iveală principalele preocupări matematice ale egiptenilor.

 

Spre deosebire de relicvele sumare lăsate de matematica egipteană, cunoştinţele despre matematica babiloniană provin din cele aproximativ 400 de tăbliţe din argilă, descoperite de arheologi începând cu secolul al XIX-lea. Scrise în cuneiforme, acestea au fost inscripţionate în timp ce argila era încă moale şi arse apoi în cuptoare sau la soare. Ele includeau tabele de înmulţire şi metode de rezolvare a ecuaţiilor liniare şi pătratice. Tăbliţa babiloniană YBC 7289 dă o aproximare a lui √2 cu 5 cifre zecimale. Primele dovezi ale numerelor babiloniene datează de la jumatatea mileniului III i.Hr.

Matematicienii babilonieni foloseau sistemul numeric cu baza 60 (sexazecimal). Astfel, în zilele noastre, un minut e împărţit în 60 de secunde, o oră în 60 de minute şi un cerc are 360 de grade, iar secundele şi minutele unui grad indică fracţiile acelui grad. Progresele babilonienilor în matematică au fost amplificate de faptul că numărul 60 are mulţi divizori.

Începând cu perioada secolului al VI-lea i.Hr. şi până la închiderea Academiei din Atena în 529 D.C., matematicienii greci locuiau în oraşe situate de-a lungul părţii estice a Mediteranei, de la Peninsula Italică, până la Africa de Nord. Aceştia erau uniţi prin cultură şi limbaj. Geometria în Grecia Antică a fost introdusă de Thales din Milet ( n. circa. 624 i.Hr. – d. circa. 546 i.Hr.). Acesta a creat teoreme ce sunt considerate şi astăzi ca fiind pietrele de temelie ale matematicii.  Cele mai cunoscute descoperiri ale sale fiind:

-  un cerc este împărțit în două părți egale de diametru;

-  unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt egale;

-  unghiurile opuse la vârf sunt egale;

-  un triunghi este determinat dacă sunt date o latură și unghiurile adiacente ei;

-  unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept.

Tărâm fertil pentru naşterea marilor matematicieni ai antichităţii, Grecia a fost punctul de plecare şi pentru Pitagora (n. circa. 580 î.Hr. - d. circa. 495 î.Hr.). Originar din insula Samos, a emigrat la Crotone, în Italia de sud, unde a întemeiat școala ce-i poartă numele, cea dintai școală italică a Greciei antice. Această şcoală susţine teoria numerelor și a armoniei ca fiind baza oricărei realităţi. Până la momentul de faţă nicio scriere a marelui filosof şi matematician grec, Pitagora, nu a fost descoperită. Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice şi a tablei înmulțirii, care îi poartă numele. Doctrina filosofică a pitagorismului este totuşi pusă în evidenţă în lucrările lui Aristotel și Sextus Empiricus, precum și în cele ale pitagoricienilor de mai târziu. Totuși, este imposibil de distins cu exactitate limita dintre descoperirile lui Pitagora şi cele ale discipolilor săi.

 

Aproape două secole mai târziu, matematica a cunoscut descoperiri de o majoră importanţă, prin lucrările lui Euclid din Alexandria (circa. 325 î.Hr. - 265 î.Hr.). Originar din Damasc, Euclid a fost un matematician grec, care a trăit și predat în Alexandria în Egipt în timpul domniei lui Ptolemeu I. Despre viața lui Euclid nu s-au păstrat date acurate, însă se spune că viața lui se confundă cu opera. Cea mai importantă lucrare a sa este considerată cartea “Elementele”, tradusă în peste 300 de limbi, care pune atât bazele aritmeticii, cât şi pe cele ale geometriei plane şi spaţiale. Şi astăzi, 23 secole mai târziu, se mai continuă tradiția iniţiată de Euclid, de a marca sfârșitul unei demonstrații prin expresia latină: Quod erat demonstrandum sau Q.E.D., în traducere: Ceea ce era de demonstrat.

Deși este privit adesea ca proiectant de dispozitive mecanice, Arhimede din Siracuza (n. circa. 287 î.Hr. - d. 212 î.Hr.)  a adus contribuții importante și în domeniul matematicii. Încă din secolul al III-lea i.Hr., a reuşit să folosească mărimile infinitezimale într-un mod similar cu calculul integral modern. Folosind metoda reducerii la absurd, a putut să dea răspunsuri, cu un grad de precizie arbitrară la problemele pe care le avea, specificând limitele între care se situa rezultatul. Tehnica este cunoscută drept metoda epuizării și a fost folosită pentru a estima valoarea lui π. Arhimede a ajuns la acest rezultat desenând un poligon mare circumscris unui cerc și un poligon înscris cercului. Pentru două poligoane de 96 de laturi fiecare, el a calculat lungimile laturilor lor și a arătat că valoarea lui π se află între 31071 (aproximativ 3.1408) și 317 (aproximativ 3.1429). Valorile obţinute sunt comparabile cu valoarea actuală de aproximativ 3,1416. De asemenea, a demonstrat că aria cercului este egală cu raza la pătrat înmulțită cu π. În lucrarea “Despre Sferă și Cilindru”, Arhimede postulează că, orice mărime adăugată ei însăși de suficiente ori va depăși orice mărime dată. Aceasta a ramas de-a lungul timpului sub denumirea de: proprietatea lui Arhimede a numerelor reale.

 

Înaintând odată cu evoluţia matematicii, puntea dintre Arhimede şi Menelaus este reprezentată de trecerea dintr-o eră în alta. Cel din urmă, Menelaus din Alexandria (n. 70 – d. 140) a fost un matematician și astronom grec, căruia i se atribuie rezultate valoroase în domeniul geometriei, printre care teorema care îi poartă numele (teorema lui Menelaus), precum și descrierea conceptului de geodezică (o generalizare a noțiunii de linie dreaptă într-un spaţiu curbiliniu).

 

Pappus din Alexandria (n. 290 – d. 350) a fost unul dintre ultimii mari matematicieni greci ai antichității. Contribuțiile sale se înscriu cu predilecţie în domeniul geometriei, atribuindu-i-se o teoremă din geometria proiectivă. Cea mai cunoscută lucrare a sa a este “Colecţia”, un compendiu matematic în opt volume, care acoperă teme variate, precum: geometria, matematica recreaţională, poligoane şi poliedre. Abordează chiar şi problema duplicării cubului, una dintre cele trei celebre probleme nerezolvate ale antichității, probleme de construcție geometrică ce trebuia să fie rezolvate doar cu rigla și compasul.

În evul mediu, dezvoltarea a fost mai lentă, sporadică şi fără rezultate remarcabile. Unul dintre motive ar putea fi faptul că accentul a fost pus pe alte domenii in afara de ştiinţă.

 

Mileniul II


Odată cu trecerea timpului, dorinţa omenirii de a dezlega misterele lumii înconjurătoare a crescut. Astfel se explică progresele făcute de oamenii de ştiinţă în toate domeniile. De asemenea, în această perioadă exista convingerea că secretul pentru înţelegerea ordinii naturale era matematică.

Unul dintre cei mai reprezentativi oameni universali ai Renaşterii a fost Leonardo da Vinci. El a fost pictor, sculptor, om de ştiinşă şi inventator. Aportul său deschizător de drumuri în artele plastice și forța lui de anticipare, neegalată vreodată în întreaga desfășurare istorică a științei, sunt caracteristice uriașei sale personalități, de care a fost permanent conștient. Leonardo a scris în însemnările sale, cu un an înaintea morții, cuvintele cu vibrație de bronz:„Voi dăinui”. S-au scris volume întregi despre Leonardo, înaintaș de seamă în astronomia modernă, în geometrie și mai ales în mecanică. Construirea geometrică a diferitelor forme ornamentale îl atrăgea mai mult decât rezolvarea empirică a problemei. Aici intervenea impulsul de constructor de instrumente: elaborează tot felul de unelte, îndeosebi compasuri bazate pe folosirea paralelogramului articulat, compasuri parabolice, eliptice, proporționale. Se susține că Leonardo a inițiat metoda dublă în cinematică și ar fi constatat că, în mișcarea hipocicloidă, un punct de pe arcul mobil ar descrie o elipsă. Aceasta este metoda pe care se bazează strungul eliptic, al cărui desen se găsește în manuscrisele lui Leonardo.

Unul dintre primii reprezentanţi ai Renaşterii care a înţeles importanţa matematicii şi utilitatea ei a fost Pierro della Francesca. El a devenit renumit prin reprezentările sale artistice în perspectivă și prin formele geometrice, precum și prin cunoștințele teoretice formulate în scrierile sale. În timpul vieții, Piero della Francesca a fost un matematician reputat, în special în domeniul geometriei. El a scris trei mari tratate în limba latină: două de geometrie, De prospectiva pingendi ("Despre perspectivă în pictură") și Libellus de quinque corporibus regularibus ("Despre cele cinci corpuri regulate"), precum și un manual de calcul, De Abaco.

Cel care a prezentat pentru prima dată o imagine nouă şi revoluţionară a universului a fost Nicolaus Copernicus (1473-1543). Dupa 30 de ani de muncă, el a ajuns la concluzia că Soarele este centrul universului, iar planetele gravitează în jurul său, având ani de lungimi diferite. Nici Pământul nu făcea excepţie, el efectuând în fiecare an o mişcare de revoluţie în jurul Soarelui şi zilnic o mişcare de rotaţie în jurul axei proprii. Această teorie contrazicea credinţa veche cum că Pământul este centrul Universului. Pentru prima oară s-a lansat şi ideea că Luna ar fi satelit al Pământului. Deşi nu există încă o dovadă clară care să demonstreze ideile lui Copernicus, vechiul model al lumii se prăbuşea. Galileo Galilei (1564-1642) a fost unul dintre cei care au reuşit să aducă dovezi care mai târziu au demontat vechea credinţă. El a inventat telescopul refractor, denumit ulterior “luneta Galilei”, cu ajutorul căreia a descoperit fazele planetei Venus, primii patru sateliţi ai lui Jupiter şi reuşeşte să alcătuiască prima hartă a Lunii. Deşi era un adept al teoriilor lui Copernicus privind Universul, el s-a lovit de opiniile autorităţilor religioase şi a fost nevoit să renunţe la părerile sale. Cu toate acestea, el şi-a continuat cercetarea în Florenţa, fiind în arest la domiciliu, până în 1637, când şi-a pierdut vederea.

În această perioadă nu doar ştiinţa a suferit o dezvoltare extraordinară datorată în mare parte cunoştinţelor de matematică şi curiozităţii, dar şi matematica însăşi. Pierre Fermat (1601-1665) - consilier al parlamentului din Toulouse, şi-a consacrat timpul liber cercetărilor matematice, în special în domeniul teoriei numerelor şi calculului probabilităţilor. Notele sale matematice au fost găsite, adunate şi publicate la cinci ani după moartea lui. A devenit consacrat datorită marii teoreme care-i poartă numele.

Un alt matematician a fost Blaise Pascal(1623-1662). El a fost de asemenea fizician şi filosof francez, a adus contribuţii valoroase în matematică prin elaborarea teoriei probabilităţilor, şi în analiza matematică. El a pus bazele probabilităţii, iar la originea cercetărilor sale a stat corespondenţa cu Fermat pe tema rezolvării a două probleme propuse de către un pasionat de jocurile de noroc. Tot în această perioadă a descoperit triunghiul aritmetic, care astăzi îi poartă numele, şi care conţine coeficienţii binomiali ai dezvoltării binomului şi elaborarea metodei inducţiei matematice. A elaborat lucrarea "Elemente de geometrie" şi a studiat proprietăţile cicloidei (curba descrisă de un punct situat pe o circumferinţă / cerc, care se rostogoleşte pe o suprafaţă plană).

Odată ce s-au pus bazele teoriei universului, alte întrebări legate de astronomie şi fizică au urmat. Isaac Newton este unul dintre cei care a reuşit să răspundă la câteva dintre ele şi să îşi şi susţină răspunsurile. El este renumit pentru rezultatele obţinute în legătură cu atracţia gravitaţională, dar aceasta reprezintă doar o parte din descoperirile sale. A descoperit că razele de lumină de culori diferite sunt de fapt cele care crează lumina albă şi a construit primul telescop care funcţionează pe principiul reflexiei. În domeniul matematicii, el a contribuit prin descoperirea formulei dezvoltării binomului , şi mai ales prin crearea calculului infinitezimal (calculul diferenţial şi calculul integral), numit de el calculul fluxiunilor. Leibniz a realizat acelaşi lucru aproape în acelaşi timp şi în mod independent. Astăzi se consideră că ei au drepturi egale în ceea ce priveşte descoperirea calculului diferenţial şi integral. În activitatea ştiinţifică, Newton a îmbinat însuşirile unui mare experimentator cu cele ale unui teoretician şi matematician genial.

De mii de ani, oamenii au încercat să descopere ce se ascunde în spatele fulgerelor şi al trăznetelor. La început, aceste fenomene ale naturii au fost atribuite unor zei, dar cu timpul explicaţia a ajuns din ce în ce mai aproape de adevăr. Cu toate acestea, primul care a reuşit să demonstreze că fulgerul este de fapt doar o formă de electricitate a fost Benjamin Franklin. De asemenea, Franklin a fost un inventator, printre creaţiile sale numărându-se soba, ochelarii bifocali, paratrăsnetul, prima maşină de copiat şi armonica. În vremea sa era extrem de cunoscut și de influent și în Europa. Franklin a fost cel care i-a convins pe englezi să retragă "Legea timbrului", respectiv i-a convins pe francezi să intervină în Războiul de Independență al Statelor Unite de partea acestora. În Statele Unite, a fost unul din semnatarii de frunte ai Declarației de Independență a Uniunii și al Constituției americane.

După ce principalele legi ale fizicii au fost descoperite, a venit rândul chimiei. Antoine Lavoisier este considerat părintele chimiei moderne. El a stabilit şi demonstrat compoziţia chimică a apei şi a aerului. A ajutat la elaborarea sistemului metric şi a denumit principalele categorii de compuşi organici. A murit decapitat pe ghilotină de catre revolutionarii francezi.

Louis Pasteur a fost primul care a descoperit că microbii cauzează fermentaţie şi boală, iar pentru a-i distruge a creat procesul care îi poartă numele: pasteurizare. În plus, realizând pericolul germenilor, a popularizat sterilizarea instrumentelor medicale, ceea ce a dus la salvarea mai multor vieţi.

Charles Darwin este cel mai celebru naturalist, geolog, biolog și autor de cărți. El este fondatorul teoriei evoluționiste (teoriei referitoare la evoluția speciilor).  A observat că toate speciile de forme de viață au evoluat de-a lungul timpului din anumiți strămoși comuni, ca rezultat al unui proces pe care l-a numit „selecție naturală”, toate acestea fiind publicate în cea mai celebră scriere a sa, „Originea speciilor”. El a susţinut că speciile nu au fost create separat, ci s-au dezvoltat într-o perioadă îndelungată din alte specii.

Cel care a pus bazele geneticii a fost Gregor Mendel. A studiat transmiterea ereditară a caracteristicilor la plante şi astfel a ajuns la concluzia că ele sunt moştenite independent una de cealaltă în funcţie de recesivitatea sau dominanţa genei. Importanţa studiilor lui nu a fost recunoscută decât în secolul XX, când a fost redescoperită.

Marie Curie, laureată cu două premii Nobel, atât pentru chimie cât şi pentru fizică este, împreună cu soţul ei, cea care a descoperit radioactivitatea, a izolat elementele poloniu si radiu şi a descoperit plutoniul. A murit datorită expunerii îndelungate la radiaţii.

Albert Einstein a fost unul dintre cei mai mari fizicieni care au existat vreodată. El este recunoscut în primul rând pentru teoria relativităţii restrânse. Aceasta, împreună cu cea a relativităţii generalizate, au schimbat percepţia oameniilor de ştiinţă despre univers. Einstein nu s-a manifestat doar în domeniul științei. A fost un activ militant al păcii și susținător al cauzei poporului evreu căruia îi aparținea.

John Dalton, deşi cunoscut pentru descoperirea bolii care îi poartă numele, a fost de asemenea chimist. În 1803 a propus o teorie conform căreia moleculele sunt formate din atomi. Mai mult decât atât, a formulat legea presiunii parţiale.

Erwin Schrödinger (n. 12 august 1887 - d. 4 ianuarie 1961) a fost un fizician austriac, laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1933, fiind unul din părinții fizicii cuantice. Ecuația lui Schrödinger este o ecuație care descrie modul în care se schimbă în timp starea cuantică a unui sistem fizic, sau mai pe scurt interdependența dintre spațiu și timp.

Evolutia tuturor ştiintelor a fost marcată de revoluţionara tehnologie ce primeşte mai târziu numele de: computer. Acesta fost iniţial creat sub denumirea de maşină de calcul, având ca funcţie rezolvarea calculelor mai complicate. Pentru aceasta, primul astfel de dispozitiv avea trei elemente de bază: un panou de control, memoria şi un calculator pentru calculele aritmetice. Acest prim dispozitiv a fost creat în jurul anilor 1936-1938, primind numele de “Z1”, de către inginerul german Konrad Zuse (1910-1995), pentru compania Henschel Aircraft.

Odată cu această invenţie, servită înaintea declanşării celui de-al doilea Război Mondial, evoluţia în acest domeniu a fost declanşată, având un impact crucial asupra tuturor celorlalte ştiinţe şi tehnologii. În 1954 a fost lansat primul limbaj de programare ce a funcţionat cu succes de către John Backus şi IBM, numit FORTRAN. Acesta este însă capul de listă al unei interminabile enumeraţii, care în mileniul III ajunge să stea la baza oricărei acţiuni cotidiene.

Mileniul III

În acest mileniu, viteza cu care circulă informaţia este extrem de mare. Nu mai există nicio bariera, fie ea geografică sau politică, pentru ca o descoperire să nu fie impartaşită în cel mai scurt timp cu putinţă. Issac Newton spunea: “Am văzut atât de departe pentru că am stat pe umerii unor giganţi“. Astfel, acest prim secol XXI al mileniului III, supranumit şi secol al informaţiei şi al vitezei, dă posibilitatea marilor descoperiri să se îmbogaţească exponenţial.

  

MATEMATICA ŞI JOCURILE EI

 

 „Dumnezeu a creat numerele naturale. Restul este opera omului.”  spunea  Leopold Kronecker  (matematician german).  Matematica,  după cum aţi aflat déjà, a fost creată datorita necesităţii omului de  a avea control asupra  obiectelor care îl înconjoară.  Karl GAUSS spunea  „Regina ştiinţelor este matematica, iar aritmetica este regina matematicii” şi ca şi orice regină ea are pe lângă partea sa sobră o parte ludică.

Viaţa noastră se bazează pe comunicare şi pe relatii interpresonale, ceea ce am putea defini mai uşor într-un cuvânt: prietenie. V-aţi gândit vreodată că numerele pot fi şi ele prietene? Ei bine, Pitagora este cel care se spune că a descoperit prima pereche de numere prietene: 220 si 284. Dar ce înseamnă în matematică prietenia? Numerele prietene sunt acele numere care  au proprietatea că fiecare este egal cu suma divizorilor celuilalt. Să vedem, a avut Pitagora dreptate? Divizorii numărului 220 sunt: 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110, iar ai numărului 284 sunt 1,2,4,71,142,  astfel avem 1+2+4+71+142=220 şi 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284. Puteţi găsi şi voi astfel de numere?

Cu toţii tindem spre perfecţiune şi este detul de greu să o atingem, dar numerele ne-au luat-o înainte, astfel avem numere perfecte. Care sunt ele,  bănuiesc că vă întrebaţi. Pentru  fiecare există un număr perfect, nu? Dar  are el vreo legătură cu ce înseamnă numerele perfecte în matematică?  Aici numărul perfect este cel care poate fi scris ca sumă a divizorilor săi fără el însuşi, de exemplu 6(=1+2+3), este numărul vostru unul perfect?

Cu totii ştim că nu e frumos să întrebi o doamnă ce vârstă are, dar  cu ajutorul a câtorva trucuri matematice putem să o aflam. Nimeni nu spune că nu putem să o întrebăm cât va ramane dacă dintr-un numar de 10 ori mai mare decat vârsta ei vom scădea produsul cu nouă a unui număr de o singură cifră, nu?   Şi, uite aşa, am aflat vârsta sa. Cum? Păi, separând cifra unităţilor  din numărul comunicat şi adunând-o cu ce a mai rămas, simplu, nu?  Un alt truc este  să o rugăm să ne comunice ce a obţinut după ce a înmulţit numărul anilor cu 2, a adunat cu 5 şi a înmulţit totul cu 5. De acum începe treaba noastră, ce facem?  Având ultima cifră 5,  o vom elimina, iar din numărul rămas vom scădea 2, astfel vom obţine vârsta (de exemplu, pentru  22 22*2=44+5=49*5=245 noi vom elimina 5 şi rămânem cu 24,  din care vom scădea 2 şi obţinem 22).

Magia, tuturor ne place. De multe ori am vrea să fim invizibili sau pur şi simplu să facem ceva magic. Putem face să dispară lucruri?  Cum putem să facem din 13 linii paralele 12 linii paralele fară a o şterge sau decupa pe niciuna?  Încadrându-le într-un dreptunghi,  vom obţine o imagine care va arăta astfel :

 

Tăind trepthunghiul pe diagonală şi  mişcându-l de-a lungul liniei de tăiere, vom observa că putem distinge doar 12 linii, iar ceea ce vom obţine va arăta cam aşa:

 

Putem ghici numerele din mintea oamenilor folosindu-ne de magie, de asemenea. Uitaţi cateva trucuri care vă vor fi de ajutor în acest scop:  rugaţi persoana să se gândească la un număr, apoi să-l ridice la pătrat, să adune la rezultat un număr propus de dumneavoastră şi să ridice din nou la pătrat. Tot ce îi mai ramane acum de făcut este să scadă cele două pătrate şi să vă comunice rezultatul. Ceea ce el nu ştie este că noi,  împărţind jumătate din numărul comunicat la numărul propus de noi pentru adunare şi din rezultat scăzând jumătate din numărul propus pentru adunare obţinem numărul la care el s-a gândit şi uite aşa am facut micul nostru truc de magie.

Şi acum, să ne punem puţin mintea la contribuţie,  rezolvând un alt fel de pobleme de matematiă.

Ştiţi să scrieţi numarul 100 în trei feluri diferite folosind doar cifre identice? Există în lumea asta cineva  mai în vârstă de 600 de ori decât o cunoştintă a sa?

Dacă acum e ora 23, afară e noapte şi plouă, putem peste 72 de ore să vedem soarele pe cer?

Matematica are şi ea umorul său. Haideţi să vă impartăşesc câteva glume care au la bază matematica.

Matematicianul neamţ Moritz Pasch explica existenţa unui număr impunător de oameni care nu înţeleg matematica, prin faptul că ... gândirea matematică, prin însăşi esenţa ei, este opusă naturii omului.

Marele matematician rus A. A. Marcov, fiind întrebat ce este matematica, a răspuns: "Matematica este ceea cu ce se ocupă Gauss, Cebâşev, Leapunov şi eu".

Printre numeroasele lecţii despre aplicaţiile matematicii, citite de către Cebâşev, se remarcă şi prelegerea lui la Paris, dedicată teoriei matematicii în confecţionarea îmbrăcămintei. La ea s-au prezentat cei mai buni croitori şi modelieri, diferiţi experţi în ale eleganţei. Cebâşev şi-a început lecţia cu renumita frază matematică:

– Admitem, pentru simplitate, că omul are corp de formă sferică.

După aceste cuvinte, vorbele lui sunau în gol, deoarece publicul şocat a părăsit sala.

Când este o demonstraţie strictă? O demonstraţie se numeşte strictă, dacă strictă o consideră majoritatea matematicienilor.

Prof. coordonator: Octavia Potocean

Realizatori: Yasmina Laza

Adriana Neamţu

Roxana Totorean

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

http://www.scritube.com/stiinta/matematica/Mari-matematicieni-dea-lungul-191121481.php

http://www.referatele.com/referate/fizica/online2/STIINTA-DE-A-LUNGUL-TIMPULUI-referatele-com.php

http://www.math.uaic.ro/~leoreanu/depozit/Istoria%20matematicii-1.pdf

http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_geometriei

http://www.wikipedia.org/

http://inventors.about.com/library/weekly/aa050298.htm

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/chronology.html

http://www.google.ro/imghp?hl=ro&tab=ii

http://www.math.md/school/distractiva.html

Adaugă tu primul comentariu:

Autentifică-te pe site pentru a putea lăsa un comentariu.