Radu Vrinceanu - Evoluţie

Profil
Radu Vrinceanu (iRaduS)
Clasa a XI-a
Galati, Galati
Colegiul National "Vasile Alecsandri" Galati
Poziţia 21 în clasamentul pentru clasa a XI-a.

 
- Test -
0 / 5
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10
 
- Test -
1 / 5
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10