Anamaria Chitea - Evoluţie

Profil
Anamaria Chitea (FataDeSubNuc)
Clasa a IV-a
,
Poziţia 18 în clasamentul pentru clasa a IV-a.

 
- Test -
-
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30
 
- Test -
-
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
0 / 10 0 / 10 10 / 10 9 / 10
 
- Test -
-
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
7 / 10 10 / 10 10 / 10 4 / 10