maria morariu - Evoluţie

Profil
maria morariu (maria_2a2e84)
Clasa a X-a
Sibiu, Sibiu
Colegiu National "S von Brukenthal" Sibiu
Poziţia 15 în clasamentul pentru clasa a X-a.

 
- Test -
-
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Nu ai încărcat soluţia / 30 Nu ai încărcat soluţia / 30 Nu ai încărcat soluţia / 30 Nu ai încărcat soluţia / 30
 
- Test -
4 / 4
 
- Test -
4 / 4