Sara Teodorescu - Evoluţie

Profil
Sara Teodorescu (corni_76)
Clasa a VIII-a
Drobeta Turnu Severin, Mehedinti
Colegiul National "Traian" Drobeta Turnu Severin
Poziţia 4 în clasamentul pentru clasa a VIII-a.

 
- Test -
6 / 6
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10
 
- Test -
5 / 5
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Soluţia nu a fost corectată / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10