Alexandru Mocanu - Evoluţie

Profil
Alexandru Mocanu (Danamocanu)
Clasa a X-a
Suceava, Suceava
Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava
Poziţia 6 în clasamentul pentru clasa a X-a.