David Iliescu - Evoluţie

Profil
David Iliescu (iliescudavid)
Clasa a VII-a
Drobeta Turnu Severin, Mehedinti
Colegiul National "Gheorghe Titeica" Drobeta Turnu Severin
Poziţia 10 în clasamentul pentru clasa a VII-a.