Andrei Popescu - Evoluţie

Profil
Andrei Popescu (andpopescu)
Clasa a XI-a
Campulung, Arges
Colegiul National "Dinicu Golescu" Campulung
Poziţia 10 în clasamentul pentru clasa a XI-a.

 
- Test -
1 / 5
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10
 
- Test -
5 / 5
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Soluţia nu a fost corectată / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10